Vælg en side

Vi skaber et sponsorkoncept som er værdiskabende for klubber, deres medlemmer og sponsorerne.

Vi arbejder på at skabe vækst og værdi i din lokale sportsklub gennem bedre sponsorater.

Vores vision

Vi vil skabe et koncept som skal gøre det nemmere og mere enkelt for klubber og virksomheder at indgå sponsorataftaler. 

Samtidig vil vi aktivere og effektivisere sponsoraterne, så de bliver mere værdiskabende for alle parter. 

Sponsormatching

Vi hjælper med at finde og matche klubber med de rette sponsorer. 

Sponsoraktivering

Vi sørger for at hvert sponsorat bliver aktiveret, således det giver værdi for både klub, sponsor og medlemmer.

Idéudvikling og implementering

Vi skaber unikke tiltag som passer til den enkelte klub og virksomheds behov. 

Fremtidens markedsplads for amatørklubber og sponsorer.

Vi vil gøre det nemmere og mere enkelt for den enkelt klub og sponsor at finde hinanden. Vi gør det op med den traditionelle søgen efter sponsorer, som er tidskrævende for klubben og sponsorerne. 

Hvordan gør vi det?

Til klubberne.

Mere tid til medlemmerne og bedre faciliteter?
Læs mere om hvad vi kan gøre for jeres klub og hvordan vores koncept kan skabe vækst og værdi i jeres klub gennem sponsorater, merchandise og events.

Til sponsorerne.

Er jeres virksomhed interesseret i at bruge sponsorater som en måde at komme ud til jeres målgruppe? 
Vi arbejder med værdiskabende sponsorater som betyder noget for jeres målgruppe.

Hvor er vi?

Flydedokken 19 

9000 Aalborg

jc@capopro.dk

Følg os på